Wat is de Japanse duizendknoop

De Japanse Duizendknoop oogt onschuldig maar heeft een vervelende eigenschap. De plant is zo sterk dat het instaat is ander groen te verstikken en volledig te overwoekeren. Haar
wortels zijn kunnen meterslang worden en zijn daarnaast beresterk, waardoor zij schade kunnen veroorzaken aan uw fundering of ondergrondse leidingen, met alle gevolgen van dien! Het onkruid plant zich razendsnel voort waardoor in korte tijd een enorme ravage kan ontstaan. Belangrijk is dat deze op de juiste wijze en vooral volledig wordt verwijderd. De afgelopen jaren zijn hier veel fouten in gemaakt waardoor de Japanse Duizendknoop de afgelopen jaren zich flink heeft
kunnen vermenigvuldigen.

Ervaren verwijderaars van de Japanse duizendknoop

Deze plant is zich razendsnel aan het verspreiden door Nederland. Sinds 2013 is Van Reel bv een van de weinige specialisten in het verwijderen van deze woekeraar. Wij doen dit op een duurzame, natuurvriendelijke manier.

Afvoer is de sleutel tot succes
Al hakt u de Japanse duizendknoop in kleine stukjes, de plant zal altijd wortel kunnen schieten en zich opnieuw kunnen gaan vestigen. Daarom is het van
essentieel belang dat de plant in zijn volledigheid wordt afgevoerd en op locatie onschadelijk wordt gemaakt.

Wat zijn de risico’s van de Japanse duizendknoop?

Deze uitzonderlijk sterke plant kan veel schade aanrichten aan bouwwerken
zoals dijken, wegen, akkers, stadsparken en privétuinen. De wortels vinden
zelfs een weg door beton, en groeien extreem snel. Het is daarom van belang om direct planmatig te werk te gaan.

Welke andere invasieve exoten pakt Van Reel bv aan?

De Japanse duizendknoop is niet de enige plant die een gevaar vormt voor het Nederlandse bedrijfsleven en de lokale flora en fauna. Wij bestrijden daarom ook:

  • de reuzenberenklauw,
  • de grote waternavel,
  • de waterteunisbloem,
  • en de reuzenbalsemien.

Hiervoor hebben wij de nodige kwalificaties. Dit stelt ons in staat
te werken voor:

  • provincies,
  • waterschappen,
  • Natuurmonumenten,
  • gemeenten,
  • Staatsbosbeheer,
  • en particulieren.

Wilt u meer weten over de Japanse duizendknoop of
andere invasieve plantsoorten?

Van Reel

Uithofsweg 2
7954 XS Rouveen


KvK
05074029

Contactgegevens

T: 0552-463891
F: 0522-465274
@: info@grrouveen.nl